Om oss

Hvem er Smarte Hjem AS?

Vi fokuserer på smarte løsninger

Smarte Hjem AS fokuserer på den sunne og realistiske forretningsdrift, så vel som de innovative og kreative løsninger.
Vi har fokus på fire forretningsområder innen eiendomsutvikling.

Salg av
eiendommer

Kjøp av
eiendommer

Utleie av eiendommer

Utvikling av eiendommer

Vårt fokus

Smarte Hjem AS skal ha fokus på gode, kosteffektive boligløsninger, appellere både til hode og hjerte – og være tilpasset nåtidens og fremtidens levemønster hvor man gjennom smarte og ukonvensjonelle løsninger øker bruksverdien substansielt utover boligens areal.

Dagens boligløsninger har behov for smartere og mer funksjonelle løsninger for å kunne tilfredsstille denne og ikke minst neste generasjons forventninger, udekket og utenkt behov.

Smarte Hjem AS skal være en aktør i eiendomsmarkedet gjennom følgende aktiviteter:

  • Kjøpe og leie ut eiendommer

  • Kjøpe og selge eiendommer

  • Kjøpe tomter, bygge og utvikle eiendommer med smarte løsninger
Organisasjon

Visjon

Smarte Hjem AS skal skape smarte løsninger for mange norske hjem i nåtid og fremtiden. Selskapet skal fokusere på fremtidsrettede og kosteffektive boløsninger som gir unike muligheter å tilfredsstille neste generasjons forventninger til et hjem i tillegg til å dekke utenkt behov.

Det skal være funksjonelle og arealeffektive hjem der samme bruksarealet kan ha dobbel eller flere funksjoner. Dette skaper inspirasjon for de som bor der og vil gi fleksibilitet, merverdi og gleder til barnefamilie som trenger flere soveplasser, eller unge og eldre som trenger mindre plass med fleksible boløsninger.

Våre verdier

  • Fremtidsrettet

  • Profesjonell

  • PåliteligNøkkelpersoner

Thy Brenna

Thy Brenna er grunder, dagligleder og styretsleder for Smarte Hjem. Hun er siviløkonom og har tilleggsutdannelse i eiendomsforvaltning. Hun har erfaringer innen økonomistyring, mer enn ti år i internasjonal prosjektledelse og prosjektstyring, lang erfaring innen effektivisering av forretnings- og it prosesser for å jobbe smartere i et internasjonalt selskap. Thy er spesielt interessert i eiendom og eiendomsutvikling.

Torbjørn Brenna

Torbjørn Brenna er styremedlem og har mange års ledererfaring innen både det offentlige og det private. Han har lang erfaring med å arbeide for og rapportere til et styre. Torbjørn er interessert i smarte løsninger generelt sett, men spesielt for fremtidens eiendommer. Med tyngde i ledelse og interesser for smarte løsninger, er vi glade for å ha Torbjørn med på laget.

Harald Wand

Harald Wand er styremedlem og har mange år som grunder, leder og driver i eiendomsbransjen. Han er blant annet grunder for Oslo Apartments. Med sine lange erfaringer innen eiendomsbransjen, vil Harald være verdifull styremedlem å ha med på laget i Smarte Hjem AS.

We are fully compliant with the GDPR laws. We promise to safeguard your data and protect your privacy rights.